Strategisch advies

Van zaadje tot boom

De aanpak van uw vraagstuk begint altijd met het luisteren naar uw vraag en het in kaart brengen van uw communicatievraagstuk. Naar aanleiding daarvan stellen wij een advies op, gebaseerd op kennis en ervaring. Want een goed advies, een doordacht plan is het halve werk.

Ons team van adviseurs werkt procesmatig. Dat wil zeggen dat ons advies na een gedegen inventarisatie wordt verwoord in een concreet communicatieplan en/of praktische handleiding. Dit advies kan vervolgens worden doorgevoerd onder leiding van het bureau. Natuurlijk altijd in nauw overleg, maar bovenal samen met u!

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • kernwaardensessie
  • communicatiestrategie
  • positionering
  • communicatieplan
  • strategisch communicatieadvies