Onderzoek

Het lekkerste sap uit de vrucht van uw organisatie:

  • Welk beeld heeft mijn doelgroep van onze organisatie?
  • Sluit de content van de website aan bij de informatiebehoefte van onze doelgroep?
  • Wat vinden mijn medewerkers van de interne communicatie?

Vragen die u waarschijnlijk bekend in de oren klinken. Wij verrichten regelmatig onderzoek voor klanten, zodat u weet dat uw communicatieactiviteiten doeltreffend zijn. Meten is weten: Communicatie op basis van onderzoeksresultaten verhoogt de effectiviteit.

Wij zijn gespecialiseerd in:

  • gebruikersonderzoek
  • imago-onderzoek
  • lezers- en publieksonderzoek
  • medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • website-analyse