Multimedia

Een balans tussen techniek, vormgeving en communicatie

Thema Communicatie werkt aan projecten die een blijvende innovatie realiseren. Dit betekent dat al vanaf het ontwerp ruime aandacht wordt besteed aan het vinden van een goede balans tussen de aspecten concept, organisatie, vormgeving en techniek. Alleen op die manier kan een website blijvend voldoen aan de eisen die de markt stelt aan een prettige site: actueel, maatwerk en interactief.

Producten:

  • internet
  • intranet
  • cd-rom/bluray-producties
  • webredactie
  • webanalyse
  • projectmanagement I-net